MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"